V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU | 29 III - 5 IV 2020

niedziela 29.03.2020

W związku z nowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez władze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 25 marca 2020 roku oraz Dekretem Biskupa Gliwickiego, należy przestrzegać, do odwołania, następujących zasad:

 • Dyspensa od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do odwołania, udzielona przez ks. bpa Jana Kopca, wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej. Jednocześnie zachęta, by uczestniczyć we Mszy św. za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

 • Wszystkie zamówione Msze św. w naszej Parafii, będą odprawione w wyznaczone dni w kaplicy zakonnej, bez udziału wiernych. W tym tygodniu w środę msza zbiorowa za zmarłych. Intencje można jeszcze składać do skarbonki.

 • W tym czasie kościół będzie otwarty od godz. 6.45 do 18.00. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, nie będzie również czwartkowej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Można adorować Jezusa Eucharystycznego, który jest obecny w tabernakulum. Maksymalnie w kościele może przebywać 5 osób

 • Nie można organizować spowiedzi przedświątecznej. Przypominamy, że czas Komunii świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Do odwołania, też nie można udzielać Komunii wiernym. Ze względu na stan epidemiczny wszyscy wierni są zachęceni do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą: Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.

 • W okresie przedświątecznym zabrania się duszpasterzom odwiedzania chorych z sakramentami w domach ( stąd nie będzie tych odwiedzin do odwołania), chyba, że osoba chora znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. Kancelaria parafialna będzie nieczynna. W koniecznych sprawach, można przyjść w godzinach urzędowania. Sprawy pogrzebowe w dowolnej godzinie.

 • Przed ołtarzem znajduje się skarbonka, do której można złożyć ofiarę na utrzymanie kościoła i klasztoru. Za ofiary składamy serdeczne „ Bóg zapłać !” Na stolikach za ławkami wyłożone skarbonki na jałmużnę wielkopostną. Wypełnione można przynieść w niedzielę palmową.

 • Przypominamy, że przyjmujemy intencje na cały rok 2020. Są jeszcze wolne intencje. Można je zamawiać przy furcie klasztornej. Czasowo wstrzymany zostaje kolportaż „Gościa Niedzielnego. Bieżące wydanie w wersji drukowanej, można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.). „Niedzielnik” jest do nabycia ze stolików.

Za wszelkie ofiary, życzliwość składamy serdeczne podziękowania.
A wszystkim parafianom, gościom oraz sympatykom naszego kościoła i klasztoru
życzymy otwartości na dar Bożego błogosławieństwa.

Celebracje Wielkiego Tygodnia

 • Duszpasterze powinni sprawować Mszę świętą w Niedzielę Palmową bez udziału wiernych oraz innych osób posługujących. W Niedzielę Palmową nie przewiduje się specjalnego spotkania dla młodzieży oraz uroczystej liturgii sprawowanej w kościele katedralnym.

 • W Niedziele Palmową, w Wielką Sobotę, podczas Liturgii Wigilii Paschalnej oraz w Okresie Wielkanocnym zabronione są jakiekolwiek pokropienia.

 • Udział wiernych w Mszy świętej Krzyżma, Liturgii Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej nie jest nakazany przepisami prawa kanonicznego oraz liturgicznego stąd wierni nie biorący udziału w tych celebracjach nie zaciągają jakiegokolwiek grzechu.

 • Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej należy celebrować bądź koncelebrować bez udziału wiernych we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej. W celebracji należy pominąć obrzęd Umycia Nóg i procesję do Ciemnicy, pozostawiając Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Z tego powodu zakazuje się organizowania adoracji Najświętszego Sakramentu od Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej aż do Liturgii Męki Pańskiej sprawowanej w Wielki Piątek.

 • Nie zezwala się na udzielanie wiernym, którzy nie będą mogli wziąć udziału we Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej komunii poza Mszą świętą. Usilnie zachęca się ich jednak do komunii świętej duchowej.

 • Wierni mogą w swoich domach odprawić wspólnie w godzinach popołudniowych lub wieczornych Drogę Krzyżową oraz połączyć ją z rodzinną adoracją Krzyża.

 • Liturgię Męki Pańskiej należy sprawować we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej bez udziału wiernych. Podczas adoracji krzyża nie należy oddawać mu czci przez ucałowanie, a jedynie przez przyklęknięcie.

 • Z uwagi na zaistniałe okoliczności, nakazuje się w Liturgii Męki Pańskiej opuszczenie procesji z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu. Tym samym nie ma konieczności jego wznoszenia. W związku z tym nie jest także dozwolona adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz indywidualna adoracja Krzyża w kościele.

 • Wierni niech przeprowadzą adorację Krzyża we wspólnotach rodzinnych, w domach. Nie zaleca się jednak oddawania czci Krzyżowi przez ucałowanie. Zamiast tego gestu należy zaproponować uklęknięcie całej rodziny przed krzyżem i wspólne, trzykrotne odmówienie następującej modlitwy: Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste i błogosławimy Ciebie. Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupił świat.

 • W Wielką Sobotę nie zezwala się na adorację Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz na adorację Krzyża w kościele. Zachęca się natomiast wiernych, by w swoich domach wspólnie odczytali Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18, 1 – 19, 42.

 • Duszpasterzom zabrania się organizowania i celebrowania tradycyjnego błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Wierni będą mogli błogosławić posiłek w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z księgą: Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nn. 1347 – 1350 którego tekst będzie podany za tydzień.

 • Podczas Liturgii Wigilii Paschalnej, którą należy sprawować bez udziału wiernych we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej należy zachować:

  • w Liturgii Światła wyłącznie następujące obrzędy: zapalenie w kościele Paschału
   i odczytanie Orędzia Wielkanocnego;

  • w Liturgii Chrzcielnej wyłącznie odnowienie Przymierza Chrztu świętego (bez pokropienia).


Poprzednie ogłoszenia

Msze Św.

w niedziele i uroczystości:
7:00, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 16:30, 20:00 (akademicka) 

w dni powszednie:
7:00 i 18:00

I piątek miesiąca:
16:30 - Msza Święta szkolna (od września do czerwca)

Chrzest Święty:
I i III Niedziela miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 12.00

Roczki:
II i IV Niedziela miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 12.00

Msza Święta w int. polecanych:
I poniedziałek miesiąca o godz. 18.00

Msza Święta zbiorowa za zmarłych:
I środa miesiąca o godz. 7.00

Msza Święta zbiorowa za żyjących:
III wtorek miesiąca o godz. 7.00

Msza Święta o nowe powołania i za wspólnotę klasztorną:
I czwartek miesiąca o godz. 18.00

Msza Święta wynagradzająca NSPJ:
I piątek miesiąca o godz. 18.00

Msza Święta wynagradzająca NS NMP:
I sobota miesiąca o godz. 7.00.

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

30 minut przed Mszą Świętą

(15 minut przed Mszą Świętą o godzinie 7:00 i 20:00)

Zobacz więcej

Biuro parafialne

wtorek od 15:30 do 17.30
czwartek od 15:30 do 17:30
sobota od 9.00 do 11:00

Sprawy pogrzebowe można załatwić o każdej porze przy furcie klasztornej.
W święta nakazane i dni ustawowo wolne od pracy kancelaria parafialna jest nieczynna.

Zobacz więcej

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM